Medine sözleşmesi nedir

Dünya’nın ilk yazılı anayasası olarak kabul edilir. Medine sözleşmesi, Medine vesikası veya diğer bir adıyla Medine anayasası olarak kabul edilen metin, Peygamber Efendimizin (SAV) Mekke’den Medine’ye hicret etmesinden sonra 622 yılında Medine’de bulunan Hristiyan, Yahudi, Müslümanlar ve diğer farklı kesimlerin ve ırkların temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alan; ticaret, mal güvenliğinin nasıl sağlanacağı ve/veya cezaların ne olduğu ve cezaları kimlerin vereceğine dair şekil ve esasların belirlendiği anayasadır.

Medine Sözleşmesi ve Magna Carta Libertatum 

Her ne kadar sosyal bilimciler, Magna Carta Libertatum Dünyanın en eski yazılı anlaşması veya belgesi olarak kabul etse de bu batının yazması/dayatması ve doğuyu yok saymasının bir sonucudur. Medine anayasası, Magna Carta Libertatum gibi hâkim sınıfın veya sınıfların dayattığı değil, hâkim sınıfın, hâkim olmayan sınıfın yönetimini talep ettiği bir yazılı anlaşmadır.

Medine Sözleşmesi ve Magna Carta Libertatum Farkı

Magna Carta Libertatum da kral, klise ve derebeyleri vardır. Medine anayasasında ise Yahudi, Hristiyan, Müslümanlar ile diğer inanç ve halk kesimlerin olduğu çok kültürlü ve çok yönlü bir anlaşma vardır. Medine anayasası doğrudan halkın yaptığı bir anlaşma olmakla birlikte Magna Carta Libertatum daha çok kral ve derebeylerin ve/veya yönetici sınıfların yaptığı anlaşmadır.

Medine anayasası 622 yılında Magna Carta Libertatum anlaşmasından yaklaşık 600 yıl önce  imzalanmıştır.

Medine Sözleşmesinin Bozulması

Medine anayasasını veya sözleşmesini Yahudiler bozmuştur.

CEVAP BIRAKIN

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz