Mavi hat nedir

Mavi hat nedir

Gümrük ve Ticaret bakanlığının gerekli şartları taşıyan ve onaylanmış kişi statüsünü alan kişilerin yararlandığı, eşyanın çıkış işlemlerinin henüz tamamlanmasından önce belge kontrollerinin ve muayene işlemlerinin yapılmadığı hatta mavi hat denir.

Mavi hat şartları

Mavi hatta ihracat beyannamelerine ilişkin beyanların kontrolü, ilgili eşyanın çıkış işlemlerinin ardından bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılır. Mavi hattın yanında yeşil, kırmızı ve sarı hatlar vardır.