Matraha dahil olan unsurlar

Katma Değer Vergisi uygulamasında, teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından yapılan taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri matraha dahildir.

KDV matraha dahil olan unsurlar

1 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğine göre, kur farkları (daha sonra kanuna eklendi) da vade farkları gibi vergi matrahına dahil edilmelidir. Ancak, geçici vergi dönemleri ile dönem sonunda kur farkları için fatura kesilmesine gerek bulunmamaktadır. Sonradan oluşan kur farkları, satıcı lehinde ise satıcı, alıcı lehinde ise alıcı fatura kesmek/düzenlemek zorundadır. Matraha dahil olmayan unsurlara buradan ulaşılabilir.
Daha önce satın alınan ve garanti belgesine istinaden sonradan yapılan bedelsiz tamirat, bakım ve yenileme hizmetleri, ilk alındığındaki bedele dahil olduğu için garanti kapsamında bedelsiz olarak yapılan tamirat, bakım, onarım ve yenileme hizmetleri KDV’ye tabi olmayacaktır. Ancak, garanti kapsamında yapılan işlemlerden ücret alınıyorsa veya parça farkı gibi bedeller alınıyorsa, alınan bedel veya farklar KDV’ye tabi olacaktır. Geri verilmesi mutat olan ambalajlar, teminat niteliğinde olduğu için matraha dahil değildir.

Vade farkları

Vade farkları faturada ayrıca gösterilirse KDV hesaplanmak zorundadır. Sonraki dönemlerde ortaya çıkan vade farkları içinde yeni bir fatura düzenlenir. Bu fatura düzenlenirken de, ilk fatura düzenlenirken baz alınan KDV oranı uygulanmak zorundadır.

Matraha dahil olan unsurlar

Matraha dahil olan unsurlar nelerdir. Katma Değer Vergisi uygulamasında, teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından yapılan taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri matraha dahildir. Ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi unsurlar ile vade farkı, fiyat farkı, kur farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler de matraha dahildir.

1 YORUM

CEVAP BIRAKIN

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz