Maliyet enflasyonu nedenleri

Maliyet enflasyonun en önemli nedenleri, ani kur artışları, vergi oranlarında meydana gelen ani ve yüksek artışlar, ara malı fiyatlarındaki meydana gelen büyük artışlar veya enerji fiyatlarında meydana gelen büyük artışlar olarak gösterilebilir. Yukarıda sayılan nedenler, aynı zamanda birbirinin tamamlayıcı unsuru da olabilir. Yani, ani kur artışları aynı zamanda enerji maliyetlerini de artırabilir.

Öte yandan, üretilen ürünlerin ve ara mallarının büyük bir bölümü ithal ediliyorsa, kur artışları aynı zamanda ara malı maliyetlerin ile üretim maliyetlerini artıracaktır. Talep enflasyonu ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.

Maliyet enflasyonu nedir

Maliyet enflasyonu nedir, maliyet enflasyonu nasıl hesaplanır. Maliyet enflasyonu, üretim maliyetlerinde meydana gelen  hızlı artışlar nedeniyle malların fiyatlarında meydana gelen genel artış olarak tanımlanabilir.

Türkiye maliyet enflasyonu

Türkiye’de 2018 yılının ikinci yarısında kur artışıyla başlayan ve 2023 yılına sirayet eden enflasyon sarmalının başlangıcı, büyük ölçüde kur artışından kaynaklanan maliyet enflasyonu olarak görülür.