Maliyet artı yöntemi

Maliyet artı ve diğer fiyat yöntemleriyle ilişkisi

Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi, maliyet artı fiyat yöntemine göre emsallere uygun fiyatı kavramakta daha doğru sonuçları vermektedir. Bunun yanında, maliyet kavramı şirketten şirkete değişeceği için satış fiyatı üzerinden emsallere uygun fiyatı belirlemek daha doğru sonuçları verebilir.

Maliyet artı yöntemi

Emsallere uygun fiyatın mal veya hizmetlerin satışında, emsallere uygun satış fiyatı belirlenirken, maliyet bedellerinin üzerine makul oranda bir brüt kar ekleyerek belirlenmesi işlemine maliyet artı fiyat yöntemi denir.