Likidite oranı nedir

Likidite oranı nedir

Asist test oranı olarak da adlandırılan likidite oranı, bilanço esasına göre defter tutan işletmelerin ticari faaliyetlerini durdurduğu veya durdurması gereken bir dönemde ya da önemli derecede yavaşlattığı dönemlerde, genel olarak ticari faaliyetlerinden (o anki satışların durması, eski satışlardan tahsilatlar devam eder) nakit akışının kesildiği durumlarda kısa vadeli borçlarını ödeyebilme kabiliyetini gösterir.

Yani işletme satışı durdurduğunda borçlarını ödeyebilir mi sorusuna cevap verir. Faaliyetlerini durdurmadan kasıt genelde ticari faaliyetlerini durdurma, yanı satışları durdurma kastedilir. Likidite oranı nedir ve cari oranla farkı nasıl değerlendirilir.

Sektörlere göre likidite oranı

Likidite oranı nedir ve sektörlere göre nasıl değerlendirilir. İşletme defteri tutan işletmeler için bilanço hesapları olmadığı için asist test oranını bulmak mantıklı olmadığı gibi son derece ayrıntılı çalışmayı gerektirir. Asist test oranı, işletmenin bulunduğu sektöre ve bilanço dönemine göre değişmekle beraber, genelde 1’e eşit olmalıdır. Yine, işletmenin bulunduğu sektöre ve bilanço dönemine göre değişmekle beraber, asist test oranı 1’in altına düşmesine iyi yönden bakılmaz.

Örneğin, gıda şirketleri için ayrı, sanayi şirketleri için ayrı, holding şirketleri için ayrı bir asist test oranı belirlenebilir. Ya da dönemden döneme asist test oranı değişebilir; finansal kriz dönemleri ile normal dönemlerde farklı asist test oranları makul veya riskli kabul edilebilir.

Likidite oran hesaplama

Asist test oranı aşağıdaki formülle bulunur:

   Dönen Varlıklar-Stoklar
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

ya da

   (Hazır Değerler+ Menkul Kıymetler+ Alacaklar)-Stoklar
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

 

*Dönen varlıklar, Bilançonun aktifinde bulunur.

*Stoklar, Bilançonun aktifinde bulunur.

*Kısa vadeli yabancı kaynaklar, Bilançonun pasifinde yabancı kaynaklar içinde bulunur.

*Dönen Varlıklar=Hazır Değerler+ Menkul Kıymetler+ Alacaklar