Lider sermayedar nedir

Lider sermayedar nedir

Yapılan halka arz sonucu elde edilen paylar hariç olmak üzere, ortaklıkta imtiyazlı paylar yoksa tek başına ya da bir araya gelmek suretiyle yönetimde kontrolü sağlayan paylara sahip olan veya ortaklıkta halihazırda imtiyazlı paylar varsa, tek başına ya da bir araya gelmek suretiyle yönetimde kontrolü elde eden imtiyazlı payların çoğunluğu da dahil, sermayenin en az % 25’i oranındaki paylara sahip olan ortak veya ortaklara lider sermayedar denir.

Lider sermayedar ve profesyonel yatırımcı

Lider sermayedar ve profesyonel yatırımcı farklı kavramlar olup, her iki kavramda sermaye piyasası açısından geçerli tanımlamadır. Nitelikli yatırımcı ile ilgili bilgiye buradan ulaşılabilir.