Kurumlar vergisi oranları

Kurumlar vergisi oranı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32. Maddesiyle kurumlar vergisi oranı 2023 yılından itibaren normal şirketler için % 25, bankalar ve sigorta şirketleri için ise % 30 olarak belirlenmiştir. 

Kurumlar vergisi oranları

Kurumlar vergisi oranı 2003 yılında % 26’dır. Daha sonra bu oran 2006 yılında % 20’ye  kadar düşürülmüştür. Ancak, sonrasında artan harcamalar nedeniyle 2018 yılından itibaren kurumlar vergisi oranı sürekli artmaya başlamıştır. Vergi tarife bilgilerine buradan ulaşılabilir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 10. Maddesiyle  2018, 2019 ve 2020 yılı için belirlenen kurumlar vergisi oranı bütün kurumlar için % 22 olarak belirlenmiştir. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 13. Maddesiyle kurumlar vergisi oranları 2021 yılı için % 25; 2022 yılı içinde % 23 olarak belirlenmiştir. 2022 yılı için belirlenen kurumlar vergisi oranı normal kurumlar için % 23; bankalar ve sigorta şirketleri için % 25 olarak belirlenmiştir.

Yıllar itibariyle kurumlar vergisi oranları

2018 yılı için belirlenen kurumlar vergisi oranı % 22’dir.

2019 yılı için belirlenen kurumlar vergisi oranı % 22’dir.

2020 yılı için belirlenen kurumlar vergisi oranı % 22’dir.

2021 yılı için belirlenen kurumlar vergisi oranı % 25’dir.

2022 yılı için belirlenen kurumlar vergisi oranı % 23’tür.

2022 yılı için belirlenen kurumlar vergisi genel oranı % 23’tür.

2023 yılı için belirlenen kurumlar vergisi genel oranı % 25’dir.

1 YORUM

Comments are closed.