Kurumlar vergisi mükellefleri 

Kooperatifler, sermaye şirketleri, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadı işletmeler ve iş ortaklıkları kurumlar vergisi mükellefleri olarak tanımlanmıştır.

Sermaye şirketleri

Anonim şirketler, limited şirketler, paylı komandit şirketler ile benzer nitelikteki yabancı şirketler ve SPK’nın düzenleme ve denetimine tabi fonlar ile benzer nitelikteki yabancı fonlar, kurumlar vergisine tabiidir. Sadece idman ve spor faaliyetinde bulunan A.Ş’ler mezkur Kanunun 4/1-J maddesine göre, kurumlar vergisinden muaftır. Yatırım ortaklıkları, mevzuatları gereği zaten A.Ş olarak kurulmak zorunda oldukları için sermaye şirketi olarak kurumlar vergisi mükellefi olacaklardır.

Kooperatifler

1163 sayılı Kanun kapsamında kurulan kooperatifler ile özel Kanunlarına göre kurulan kooperatifler ve benzer nitelikteki yabancı kooperatifler ile kooperatiflere bağlı iktisadi işletmeler de kurumlar vergisine tabiidir. 

İktisadi kamu kuruluşları

Devlete, il özel idarelerine, belediyelere, diğer kamu idarelerine ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup, faaliyetleri devamlı bulunan ve birinci ve ikinci fıkralar dışında kalan (sermaye şirketi ve koop. olamayanlar) ticarî, sınaî ve ziraî işletmeler iktisadî kamu kuruluşu sayılır ve kurumlar vergisine tabi olur.

Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler

Vakıf ve derneklerin kurumlar vergisi mükellefiyeti ile ilgili 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2’nci maddesini de dikkate almak gereklidir. Sadece idman ve spor faaliyetinde bulunan iktisadi işletmeler mezkur Kanunun 4/1-J maddesine göre, kurumlar vergisinden muaftır. 

İş ortaklıkları

Yukarıdaki fıkralarda yazılı kurumların kendi aralarında veya şahıs ortaklıkları ya da gerçek kişilerle, belli bir işin birlikte yapılmasını ortaklaşa yüklenmek ve kazancını paylaşmak amacıyla kurdukları ortaklıklardan bu şekilde mükellefiyet tesis edilmesini talep edenler iş ortaklıklarıdır. Bunların tüzel kişiliklerinin olmaması mükellefiyetlerini etkilemez ve vergi mükellefi olurlar.

Tüzel kişiliği olan kollektif şirketler kurumlar vergisi mükellefi değildir. Buna karşılık, tüzel kişiliği olmayan İş Ortaklıkları kurumlar vergisi mükellefidir. 

CEVAP BIRAKIN

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz