Kooperatiften hisse almak

Kooperatiften hisse almak kooperatife üye olmakla aynı manaya gelmektedir. Konut yapı kooperatifleri ortaklık sayılarına göre hisselere bölünmüştür. Her bir ortak bir hisse almaktadır.

Kooperatiften ev almak

Kooperatiften bir hisse almak ev veya işyeri almak, bir kooperatif hissesi almaktır. Kooperatif hissesinin şirketlerin ortaklık hisseleriyle herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Kooperatiften bir hisse almak veya kooperatiften ev almak ya da kooperatiften av alınır mı soruları için bu başlığı inceleyiniz.

Kooperatiften hisse almak

Kooperatiften bir hisse almak kooperatife üye olmakla aynı manaya gelmektedir. Konut yapı kooperatifleri ortaklık sayılarına göre hisselere bölünmüştür. Her bir ortak, bir hisse almaktadır. Dolayısıyla kooperatiften bir hisse almak demek, şartları belirlenen bir ev veya bir işyeri için hisse almaktır.