Kooperatif nedir

1163 sayılı Kooperatif kanununa göre gerçek kişilerin kurduğu tüketim, konut ve gıda kooperatifi gibi çeşitleri bulunan ortaklığa kooperatif denir.

Kooperatif vergi istisnası

Kooperatifler ticari faaliyetleri dolayısıyla kurumlar vergisi mükellefi olup gıda, konut ve taşıma kooperatifleri belirli şartlar altında kurumlar vergisinden muaf tutulmuş, yine bazı durumlarda da yaptıkları işlemler kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Kooperatiflerin en yoğun olanları konut yapı kooperatifleridir ve söz konusu kooperatifler belli şartlarda vergiden muaf tutulmuştur.

Kooperatif nedir

1163 sayılı Kooperatif kanununa göre gerçek kişilerin kurduğu tüketim, konut ve gıda kooperatifi gibi çeşitleri bulunan ortaklığa kooperatif denir.