Kooperatif nasıl kurulur

Kooperatiflerin kurucu yönetim kurulu üyelerinin imzaladıkları noter onaylı sözleşmelerden sonra Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nden izin alıp, akabinde İl Ticaret Sicil Müdürlüğünde onaylanarak, ticaret sicil gazetesinde ilan edilmesiyle kuruluş tamamlanır.

Kooperatiflerin vergi numarası alması

Kooperatifler ana sözleşmenin ilgili vergi dairesine verilmesiyle vergi numarası alarak potansiyel vergi mükellefi olurlar. Potansiyel vergi numarası alınması ilgili kooperatifin kurumlar vergisi olduğu manasına gelmemektedir.

Kooperatif nasıl kurulur

Kooperatiflerin kurucu yönetim kurulu üyelerinin imzaladıkları noter onaylı sözleşmelerden sonra Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nden izin alıp, akabinde İl Ticaret Sicil Müdürlüğünde kuruluşun onaylanması ve ticaret sicil gazetesinde ilan edilmesiyle kuruluş tamamlanır. Bu durum konut yapı kooperatifleri için geçerlidir.