Konut istisnası nedir

Apartmanların veya binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen gelirlerin 2023 yılı için belirlenmiş olan 21.000-TL'lik tutarı gelir vergisinden istisna edilmiştir. 

Mesken istisnasından yararlanma şartları

İstisna haddinin üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi hallerinde, mesken veya konut istisnasından yararlanılamayacaktır.

Gelir vergisi açısından ticari, zirai veya mesleki kazancının yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile istisna olarak belirlenen haddin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı aynı Kanunun 103’üncü maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı aşanlar bu istisnadan faydalanamayacaktır. 

Mesken istisnası tutarı

2018 kira geliri istisna tutarı 4400-TL’dir.

2019 kira geliri istisna tutarı 5400-TL’dir.

2020 kira geliri istisna tutarı 6600-TL’dir.

2021 kira geliri istisna tutarı 7000-TL’dir.

2022 kira geliri istisna tutarı 8500-TL’dir.

2023 kira geliri istisna tutarı 21.000-TL’dir.

Konut istisnası nedir

Apartmanların ve/veya binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen gelirlerin 2023 yılı için belirlenmiş olan 21.000-TL’lik tutarı gelir vergisinden istisna edilmiştir. 

CEVAP BIRAKIN

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz