Kişisel sorumluluk ve zararın tazmin edilmesi

Kişisel sorumluluk ve zarar; devlet memurlarının kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idarenin zarara uğratılması hallerinde, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesidir.

Zararların ödettirilmesinde bu konudaki genel hükümler uygulanır. Ancak, fiilin meydana geldiği tarihte en alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını geçmeyen zararlar, kabul etmesi halinde disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu kararına göre ilgili memurca ödenebilir. Kişisel sorumluluk ile müteselsil sorumluluk kavramları birbirine zıt kavramlardır.

Kişisel sorumluluk nedir

Devlet memurları, kişisel sorumluluk ve zarar ile ilgili olarak görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.

CEVAP BIRAKIN

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz