Kar payı dağıtım politikası

Kar payı dağıtım politikası şartları

Kar dağıtım politikaları belirlenirken ortaklıklar asgari olarak aşağıdaki hususlara yer vermelidirler:

  • Kar payı verilip verilmeyeceği, verilecek ise şirket ortakları ile kara katılan diğer kişiler için belirlenmiş olan kar dağıtım oranlarını,
  • Kar payının nasıl ödeneceği veya ödenme şekli,
  • Kar payı avansı dağıtılıp dağıtılmayacağı dağıtılacak ise buna ilişkin diğer hususların belirlenmesi,
  • Kar paylarının ödenme zamanı.

Kar payı dağıtım politikası

Sermaye piyasası mevzuatına göre, ortaklıklar genel kurullarınca belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde ilgili mevzuatlarında yer alan hükümlere de uymak şartıyla yönetim kurul kararına istinaden karlarını dağıtırlar. Kar payı, dağıtıldığı tarih itibariyle payların tümüne iktisap ve ihraç tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak ödenir. Kar payı dağıtım politikası çerçevesinde kar payı ve avans kar payı dağıtılır.

Türk ticaret kanununa göre ayrılması zorunlu olan yedek akçeler ile ana sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payları ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılamaz; ertesi yıla kar aktarılamaz ve intifa sahipleri ile yönetim kurulu üyeleri ile ortaklık çalışanları ve diğer kişilere pay verilemez ve/veya dağıtılamaz.

Kar payı dağıtımı taksitle ödeme

Kar payı dağıtırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

  • Kar payı eşit veya farklı tutarlarda taksitlerle ödenebilir,
  • Taksit sayıları genel kurullar tarafından yetkilendirilmek şartıyla yönetim kurulunca belirlenir,
  • Taksit ödemeleri payların iktisap ve ihraç tarihleri dikkate alınmaksızın mevcut payların tümüne payları oranında eşit olarak ödenir.

3 YORUMLAR

CEVAP BIRAKIN

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz