Kar payı avansı nedir

Kar payı avansı şartları

Kar payı avansı dağıtımı kar payı dağıtım politikasına göre yapılır. Halka açık şirketlerde bir hesap döneminde verilebilecek toplam kar payı avansları bir önceki yıla/döneme ait dönem karının yarısını aşamayacaktır. Önceki dönemlerde verilmiş olan kar payı avansları mahsup edilmeden tekrar ilave bir kar payı avansı verilemez; kar payı dağıtılamaz.

Kar payı avansı cari yılda dönem net karından geçmiş yıl zararları ile ayrılması zorunlu yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutarın yarısını aşamaz. Kar payı avansı pay sahiplerine yapılır ve çalışanlara vb. diğer kişilere kar payı avansı dağıtılmaz. Kar payı avansı nedir ve kar payı ile aralarında hangi farklılıklar vardır. Kar payı avansı, kar payının aksine taksitle dağıtılamaz.

Kar payı avansı nedir

Kar payı dağıtan şirketlerin henüz yıl bitmeden geçici vergi dönemlerinde ortaya çıkan karlarından avans şeklinde dağıttıkları kar payına kar payı avansı denir. Kar payı avansının dağıtılması, kar payının dağıtılmasına göre daha sıkı şekil şartlarına bağlanmıştır.