Kamu gideri nedir

Kamu giderleri

Kamu gideri nedir ve kamu giderleri nasıl tanımlanır. Kamu giderleri geniş anlamda genel bütçeli idareler, özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve yerel yönetim kurumlarının harcamaları olarak ele alınabilir. Ancak, teknik anlamda mali mevzuata göre kamu gideri tanımı aşağıdaki gibidir. Vergi gelirleri ile ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.

Kamu gideri nedir

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, kendi Kanunlarına veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine göre yaptırılan bütün iş ve işlemler ile alınan tüm mal ve hizmet bedelleri, sosyal güvenlik katkı payları, iç ve dış borç faiz giderleri, genel borçlanma giderleri, borçlanma araçlarının iskontolu satışından doğan olumsuz farklar ve giderler, ekonomik, mali ve sosyal transferler, verilen bağış ve yardımlar ile bu kapsamdaki diğer bütün giderlere kamu gideri denir.