İzahname nedir

İzahname özellikleri

İzahname nedir ve izahnamenin özellikleri nelerdir. Sermaye piyasası araçlarının halka arz edilebilmesi ve/veya herhangi bir borsada işlem görebilmesi için izahnamenin hazırlanması ve hazırlanan bu izahnamenin sermaye piyasası kurulu tarafından onaylanması zorunludur.

İzahnamede yer alan bilgilerin ilgili yatırımcılar tarafından kolaylıkla anlaşılacak ve değerlendirilecek şekilde hazırlanmalıdır. İzahnamede, izahnameden sorumlu olanların bilgileri, görevleri ve adres ile iletişim bilgileri yer almalıdır. Halka açıklık ortaklık şartlarına buradan ulaşılabilir.

İzahname nedir

Sermaye piyasası kanununa göre, ihraççının ve bulunuyorsa garantörün finansal durumlarına, performans durumuna ve geleceğe yönelik beklentilerine, faaliyetlerine, ihraç edilecek ya da borsada işlem görecek sermaye piyasası araçlarının özellikleri ile bunlara bağlı olan hak ve risklere ilişkin olarak, bir yatırımcıların bilinçli ve yeterli bir değerlendirme yapmasını sağlayabilecek nitelikteki tüm bilgilerini içeren kamuyu aydınlatma belgesine izahname denir.