İvazsız intikal nedir

Hibe yoluyla veya her hangi bir tarzda olan ivazsız iktisaplara ivazsız intikal denir. Maddi ve manevi bir zarar mukabili olarak verilen tazminatlar, ivazsız intikal olarak görülmeyecektir.

İvazlı intikaller

Maddi ve manevi bir zarar mukabili olarak verilen tazminatlar ivazlı intikal olup, Veraset ve İntikal Vergisi Kanununa tabi vergilendirilecektir. İvazsız intikal ile ivazlı intikaller veraset ve intikal vergisi açısından farklı vergilendirme esaslarına bağlıdır. İvazsız intikal ne demek olduğu ve vergilendirme koşulları Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda ayrıca açıklanmıştır.

İvazsız intikal nedir

Hibe yoluyla yapılan veya her hangi bir tarzda yapılan ivazsız iktisaplara ya da ivazlı yani bir karşılığı olmayan intikallere ivazsız intikal denir. Maddi ve manevi bir zarar mukabili olarak verilen tazminatlar, ivazsız intikal olarak görülmeyecektir.