İşi bırakma nedir

Vergiye tabi olmayı gerektiren muamelelerin tamamen durdurulması ve sona erdirilmesine işi bırakma denir. İş ve işlemlerin herhangi bir sebepten ötürü geçici olarak durdurulması işi bırakma olarak sayılmayacaktır.

İşi bırakma bildirimi

Vergi mükelleflerinden işe bırakanlar, 1 ay içinde bağlı oldukları vergi dairesine işi bıraktıklarını bildirmelidirler. İşe bırakma bildirimleri “İşe Başlama/Bırakma” bildirimiyle yapılır.

İşi bırakma nedir

Vergiye tabi olmayı gerektiren muamelelerin tamamen durdurulması ve sona erdirilmesine iş bırakma denir. İş ve işlemlerin herhangi bir sebepten ötürü geçici olarak durdurulması işleri bırakma olarak sayılmayacaktır.

İş bırakıldığında yapılması gerekenler

Sermaye şirketlerinden işlerini bırakanlar, vergi dairesine  bildirmekle işi bırakmış olmaz. Bunların tasfiyeye girip tasfiye sonucunda işi bırakmaları gerekir. Yani, sermaye şirketleri infisah ve iflas etmiş olsalar bile, tasfiye yapılmaksızın şirketi kapatamayacaklardır. Ancak, gerçek kişiler işi bıraktığını vergi dairesine bildirmekle, yapılan yoklama sonrasında işi bırakmış olurlar.

Gerçek kişiler işi bıraktığında, işyerinin envanterine kayıtlı demirbaşlar ile ticari malları ya satması gerekir ya da kendi üzerine emsal bedeli ile fatura etmesi gerekir. Dolayısıyla demirbaşları ve malları işletmeden çıkış yapmadan işi bırakma yapılamayacaktır.

Tasfiye ve iflas hallerinde yapılması gerekenler

Tasfiye ve iflas hallerinde, mükellefiyet vergi ile ilgili muamelelerin tamamen sona ermesine kadar devam edecektir. Bu hallerde tasfiye memurları veya iflas dairesi, tasfiye veya iflas kararları ile tasfiye veya iflasın kapandığını ilgili vergi dairesine ayrı ayrı bildirmeye mecburdurlar.