İşe başlamanın zamanında bildirilmeme cezası

İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi 

Aşağıdaki şartlara göre, mal veya hizmet satışına hazır olan işletmeler 10 gün içinde vergi dairesine başvurmaz ise işe başlamayı zamanında bildirmedikleri için Vergi Usul Kanunu’nun 352-I-7 maddesine göre usulsüzlük cezasına çarptırılacaktır. 2020 döneminde işe başlamayı bildirmeyenlerin usulsüzlük cezaları; sermaye şirketleri için 220-TL, sermaye şirketi dışındaki 1. sınıflar için 130-TL, 2. sınıf tüccarlar için 67-TL ve basit usulde mükellef olanlar için 18-TL olarak belirlenmiştir.

Ancak, işe başlamayı zamanında bildirmediği halde mal veya hizmet satanlar aynı Kanunun 231’inci maddesinde belirtilen fatura düzenleme süresini (7 gün) aşarsa, zamanında düzenlenmeyen her bir fatura için mezkur Kanunun 353’üncü maddesinin 1. fıkrasında belirtilen özel usulsüzlük cezası ile de karşılaşacaktır. Bu durumda, VUK’un 353’üncü maddesinin 1. fıkrasına göre, her bir fatura için “belirlenen minumum tutardan az olmamak üzere” KDV dahil fatura tutarının % 10 nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Ayrıca, işe başlama geç bildirildiği veya hiç bildirilmediği takdirde, aradan geçen zamanlarda mükellefin beyanname vermesi gerekiyorsa, bu durumda da kendisine yine aynı Kanunun mükerrer 355’inci maddesine göre, mükellefiyet türüne göre özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

İşe başlamanın zamanında bildirilmeme cezası, mükellefe göre değişmekle beraber, işe başlama ve işe başlamayı geç bildirme veyahut hiç bildirmeme durumunda kesilecek cezalar, mükellefin durumuna ve yaptığı işlemlere ve aradan geçen süreye ve bu süre içindeki yapılması gereken yükümlülüklerine göre değişiklik gösterecektir. İşi bırakma ile ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir. 

İşe başlamanın zamanında bildirilmeme cezası

İşe başlamanın zamanında bildirilmeme cezası veya işe başlamayı süresinde bildirmeme cezası nedir. İşe başlayanlar, 10 gün içinde bunu ilgili vergi dairesine bildirmelidir. Ancak, işe başladıktan sonra 10 günlük süre zarfında mal veya hizmet satışı yapılırsa 10 günlük süre beklenmeden vergi dairesine başvurulmalıdır. Kanunda öngörülen 10 günlük süre satışa veya hizmete hazır olan ancak, satış ve hizmet yapmayan işletmeler için öngörülen azami süredir. Yoksa, işe başlama tarihi itibariyle mal veya hizmet satılırsa satmadan veyahut fatura düzenlemeden önce zaten vergi kaydı çoktan oluşturulmuş olmalıdır.

1 YORUM

CEVAP BIRAKIN

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz