İşe başlama nedir

İşe başlama, ister ticari, ister zirai isterse de serbest meslek faaliyeti için olsun, tadilat ve tamirat bitirildikten sonra veya tam olarak bitmeden işletmenin satışa veya hizmete hazır olmasına işe başlama denir.

İşe başlama esasları

İşe başlama nedir ve işe başlamanın esasları nelerdir. Yeni işe başlayan işletme de tadilat olması veya tamiratlar yapılması işe başlandığını göstermeyecektir. Söz konusu tadilat ve tamirat yapılırken mal veya hizmet alınması da işe başlandığını göstermeyecektir. Ancak, tadilat ve tamiratlar bitmeden mal veya hizmet satışı yapılırsa, bu durum işe başlandığını gösterecektir.

İşe başlama nedir

İşe başlama, ister ticari, ister zirai isterse de serbest meslek faaliyeti için olsun, tadilat ve tamirat bitirildikten sonra veya tam olarak bitmeden işletmenin satışa veya hizmete hazır olmasına işe başlama denir.

İşe başlamayı bildirmenin süresi 

İster gerçek kişi olsun ister kurum olsun işe başlayanlar, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 153’üncü maddesine göre işe başlamayı bildirmek zorundadır. İşe başlamayı bildirme süresi de aynı Kanunun 168’inci maddesine göre 10 gün içinde yapılmalıdır. İşe başlamayı zamanında bildirmeme halinde kesilecek ceza burada açıklanmıştır.