İş merkezi

İş merkezi

İşletmelerin iş açısından bilfiil yönetildiği ve toplandığı merkezlere iş merkezi denir. İş merkez tanımı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 156. Maddesinde tanımlanan işyeri tanımına girmektedir. Ancak, iş merkez tanımı ile iş yeri tanımlaması aynı anlamda kullanılmamaktadır.

İş merkez tanımı ve kanuni merkez ayrımı

İş merkez tanımı, genel anlamda işletmelerinin merkezini ifade etmek için kullanılır. Dolayısıyla iş merkez tanımı ile kanuni merkez tanımı aynı anlama gelmemektedir. Nihai olarak iş yeri tanımı, iş merkez tanımı ve kanuni merkez tanımlamaları vergilendirme için önemli kavramlar olmakla birlikte, anlam olarak genelde birbirini karşılamamaktadır.