İmal edilen malın maliyeti

İmal edilen emtia ister yarı mamul olsun isterse de mamul olsun, bu ürünlerin maliyet bedeli aşağıda yazılı unsurları ihtiva etmesi gerekir.

İmal edilen ürünler

Vergi mükellefleri, imal edilen malın maliyeti için ürettikleri emtia ve ürünlerin maliyet bedellerini, aşağıdaki unsurları içermek şartıyla, istedikleri şekilde belirleyebilir.

İmal edilen malın maliyetinin hesaplanması

İmal edilen emtia ister yarı mamul olsun isterse de mamul olsun, bu ürünlerin maliyet bedeli aşağıda yazılı olanları kapsaması gerekir:

  • Mamulün vücuda getirilmesinde sarf olunan iptidai ve ham maddelerin bedelleri (150-İlk Madde Malzeme/710-Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri)
  • Mamule isabet eden doğrudan işçilik giderleri (720-Direkt İşçilik Giderleri)
  • Genel üretim giderlerinden mamule düşen hisseler (730-Genel Üretim Giderleri Hesabı)
  • Genel yönetim giderlerinden mamule düşen hisseler (Bu hissenin mamulün maliyetine katılması ihtiyari bir uygulamadır), (770-Genel Yönetim Giderleri Hesabı)
  • Ambalajlı olarak piyasaya arz çıkarılması zorunlu olan mamullerde ambalaj malzemelerinin bedelleri.

1 YORUM

Comments are closed.