İlk iktisap nedir

Kayıt ve tescil

Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre motorlu araçlarda ilk iktisap, kayıt ve tescil işlemleriyle başlar. ÖTV işlemlerinde kayıt ve tescille ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.

İlk iktisap nedir

Özel Tüketim Vergisi Kanununda bulunan (II) sayılı listedeki mallardan, Türkiye’de henüz kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithal edilmesini, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dâhil olmak üzere motorlu araç ticareti yapanlardan iktisap edilmesine, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanmasına, aktife alınmasına veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesine ilk iktisap denir.