İlan ve reklam vergisi nedir

İlan ve reklam vergisinin mükellefi

Belediye Gelirleri Kanununa göre, belediye sınırları içinde bulunan gerçek kişi, kurum ve kuruluşlar yapmış oldukları her türlü ilan ve reklam faaliyet ve işlemleri üzerinden verginin mükellefi olurlar. Yangın sigorta vergisi ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.

İlan ve reklam vergisi nedir

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, mücavir alan ile belediye sınırları içinde bulunan gerçek kişi ve kurumların yaptıkları her türlü ilan ve reklam faaliyet ve işlemlerinden alınan vergiye ilan ve reklam vergisi denir.

İlan ve reklam vergisi tahsilat

İlan ve reklam vergisi genel bütçe geliri olmayıp, belediyeler tarafından tahakkuk ve tahsil edilen ve gelir hesaplarına aktarılan bir vergidir. Bu nedenle, ilan ve reklam vergisi ilgili belediyelere ödenir.