İhtiyati haczi kaldıran haller

6183 sayılı Amme Alacakları Usulü Hakkındaki Kanunda açıklanan ihtiyati haczi kaldıran sebepler aşağıdaki gibidir.

İhtiyati haczi kaldıran haller 

İhtiyatı haczi kaldıran haller, 2004 sayılı İcra İflas Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki kanunda açıklanmış olup, söz konusu sebepler her iki Kanunda da farklı esaslara bağlanmıştır.

6183 sayılı Kanundaki ihtiyati haczi kaldıran sebepler

6183 sayılı Amme Alacakları Usulü Hakkındaki Kanunda açıklanan ihtiyati haczi kaldıran sebepler aşağıdaki gibidir:

  • Vergi usul kanunu hükümlerine göre hataların düzeltilmesi durumu,
  • Yürütmenin durdurulması kararı verilmesi,
  • Nihai yargı kararları,
  • İhtiyati haczin kesin hacze dönüşmesi,
  • Borçlunun 6183 sayılı Kanunun 20. Maddesinin 5. Maddesindeki menkul mallar hariç mezkûr maddeye göre teminat gösterilmesi,
  • Ödeme yapılması.

2004 sayılı İcra İflas Kanun ile 6183 sayılı Amme Alacakları Usulü Hakkındaki Kanun Uygulaması

İhtiyati haczi kaldıran haller, 2004 sayılı İcra İflas Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacakları Usulü Hakkındaki Kanunda ayrı ayrı tanımlandığı için öncelikle haczi hangi idarenin yaptığına bakmak gereklidir. Haczi vergi daireleri yapmışsa 6183 sayılı Kanun, Adliyedeki icra daireleri yapmışsa 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri uygulanır.

İhtiyati hacze itiraz halleri, ihtiyati haciz işlemi ve ihtiyati haczi kaldıran haller, 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunda açıklanmıştır.

CEVAP BIRAKIN

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz