İhtiyati hacze itiraz nedir

Haklarında ihtiyati haciz uygulananlar, haczin tatbik tarihinden itibaren, gıyapta yapılan hacizlerde ise haczin tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde alacaklı tahsil dairesine ait itiraz işlerine bakan vergi mahkemelerinde ihtiyati haciz sebebine itiraz edebilirler. İtiraz sadece haczin sebebine yapılabilir.

İhtiyati hacze itiraz nedir

Haklarında ihtiyati haciz uygulananlar, haczin tatbik tarihinden itibaren, gıyapta yapılan hacizlerde ise haczin tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde alacaklı tahsil dairesine ait itiraz işlerine bakan vergi mahkemelerinde ihtiyati haciz sebebine itiraz edebilirler.

İhtiyati hacze itiraz şekli ve sebebi

İhtiyati hacze itiraz nedir ve hangi durumlarda itiraz edilebilir. İhtiyati haczin sadece sebebine itiraz yapılabilir. İtirazın şekli ve incelenmesi hususunda 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri tatbik olunur. Bu ihtilaflar vergi mahkemelerince diğer işlere göre öncelikle incelenir ve karara bağlanır. İtiraz merci olan vergi mahkemelerinin bu konuda verecekleri kararlar kesindir. İhtiyati hacze itiraz, ihtiyati haciz ve ihtiyati haczi kaldıran haller, 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunda açıklanmıştır.

CEVAP BIRAKIN

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz