İhtiyati haciz nedir

İster sürekli vergilendirme usulü ile vergilendirilen vergiler olsun, isterse süreksiz vergilendirilen vergiler olsun ileride tahakkuk edecek olan ya da tahakkuk etmiş ancak henüz vadesi gelmemiş olan veyahut vadesi muaccel olduğu halde ödeme emri henüz tebliğ edilmemiş olan amme alacaklarının tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan haciz işlemlerine ihtiyati haciz denir.

İhtiyati haciz nedir

İhtiyati haciz nedir, ihtiyati haciz nasıl yapılır. İster sürekli vergilendirme usulü ile vergilendirilen vergiler olsun, isterse süreksiz vergilendirilen vergiler olsun ileride tahakkuk edecek olan ya da tahakkuk etmiş ancak henüz vadesi gelmemiş olan veyahut vadesi muaccel olduğu halde ödeme emri henüz tebliğ edilmemiş olan amme alacaklarının tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan haciz işlemlerine ihtiyati haciz denir. İhtiyati haciz kavramı, ihtiyati tahakkuk kavramından farklıdır.

İhtiyati haciz kararı

İhtiyati haciz idari bir tasarruftur. İhtiyati haciz amme alacaklarının korunma yöntemlerinden biridir. İhtiyati haciz için ihtiyati tahakkuka gerek yoktur. Ancak, Danıştay içtihatdına göre 6183 sayılı Kanunun 13. Maddesinin 1, 3, 4 ve 5. Maddelerine göre ihtiyati hacizden önce ihtiyati tahakkuk yapılması gerekir.

Teknik olarak vergi dairesi otomasyon sisteminde ihtiyati haciz işlemleri için ihtiyati tahakkuk gerekebilir. Zira tahakkuku verilmeyen bir işlemin teknik olarak haciz işlemleri yapılamayabilir. İhtiyati haciz kararının kaldırın haller burada açıklanmıştır.

İhtiyati haciz yetkisi

İllerde ihtiyati hacze yetkili validir; ancak vergi dairesi başkanlığı kurulan yerlerde bu yetki vergi dairesi başkanına aittir. İlçelerde kaymakam, il özel idaresinde vali, belediyelerde ise belediye başkanı ihtiyatı hacze yetkilidir.

İhtiyati haciz şartları

  • İhtiyati haciz işlemleri haciz varakasına istinaden yapılır.
  • İhtiyati haczin suresi yoktur.
  • İhtiyati haciz kat’i hacze dönüşmediği surece haczedilen mallar paraya çevrilemez. (Bozulma vb. durumlar hariç)
  • İhtiyati haciz her türlü mal ve haklar hakkında uygulanabilir.
  • Bankalara yapılacak olan ihtiyati haciz talepleri, tebliğ tarihi itibariyle mevcut olan hakları kapsar.
  • İhtiyati tedbir genel hukuk açısından geçerli bir kavram olup, ihtiyati hacizden farklı bir kavramdır.

İhtiyati hacze itiraz sebepleri, ihtiyati haciz  işlemleri ve ihtiyati haczi kaldıran haller, 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunda açıklanmıştır.

*İhtiyati haczin uygulanmasıyla ilgili farklı Danıştay kararları mevcuttur.

1 YORUM

CEVAP BIRAKIN

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz