İhtira beratı nedir

Bir kişi ve kurumun yaptığı çalışmalar veya ARGE ya da yenilik çalışmaları sonucunda bulduğu ve ortaya çıkardığı yenilikler ile teknolojik gelişmeler neticesinde bulunan ürünlerin üretim ve satma hakkına ihtira beratı denir.

İhtira beratının vergilendirilmesi

İhtira beratı  nedir ve ihtira beratı örnekleri nelerdir. İhtira beratlarının kiralanması işlemleri gayrimenkul sermaye iradı olarak vergilendirilir. İhtira beratlarının mucitleri ve kanuni mirasçıları tarafından kiralanması serbest meslek kazancı olarak değerlendirilir.

İhtira beratı nedir

Bir kişi ve kurumun yaptığı çalışmalar veya ARGE ya da yenilik çalışmaları sonucunda bulduğu ve ortaya çıkardığı yenilikler ile teknolojik gelişmeler neticesinde bulunan ürünlerin üretim ve satma hakkı konusunda belirli bir süre tekel hakkına sahip olması için verilen belgeye ihtira beratı denir.

İhtira beratının elden çıkarılması

İhtira beratlarının mucit ve kanuni mirasçıları tarafından elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar serbest meslek kazancıdır. İhtira beratlarının mucitleri, müellifleri ve bunların kanuni mirasçıları dışında kalan diğer kişiler tarafından elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar değer artış kazancıdır. Gerçek usulde vergilendirme ili ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.