İFAM

İlmi ve fikri araştırmaları merkezi olarak kendisini tanımlayan ve “Yeniden İslam, Sadece İslam” metaforuyla kendini ifade eden ve kurucusunun Dr. İhsan Şenocak olduğu kurumdur.

İFAM şubeleri

İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi, Türkiye’de birçok ilde şubesi olan dini ilimler ile fikri eğilimler alanında eğitim veren bir kuruluştur.

İFAM

İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi olarak kendisini tanımlayan ve “Yeniden İslam, Sadece İslam” metaforuyla kendini ifade eden ve kurucusunun Dr. İhsan Şenocak olduğu kurumdur.

İFAM eğitimi

İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi klasik usulde sadece kuranı kerim ve hafızlık eğitimi veren kurumlardan biraz daha farklıdır. Zira klasik kuran kurslarında genelde hafızlık eğitimi verilir; ama Arapça, fıkıh, kelam ve hadis alanında pek bir eğitim verilmez. Bu yönüyle kuran kurslarındaki ezberci karaktere sahip olan eğitim, İslamiyet’in esasını oluşturan eğitimlerin tam olarak verilemediği ve günümüz şartlarında yetmeyen bir eğitim sistemidir.

İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi bu farklılıkla, kuran eğitimim yanında fıkıh, hadis, kelam, siyer ve diğer İslami ilimleri okutan ve tüm bunların yanında fikri eğitimine de ağırlık veren bir kuruluş olarak görünmektedir.