İçeriden öğrenenlerin ticareti nedir

İçeriden öğrenenlerin ticareti nedir

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, sermaye piyasasında işlem gören kıymetler ile menkul kıymetlerin değerlerini etkileyebilecek işlem ve kararların kamuoyuna henüz açıklanmadan önce kendisine veya 3. kişilere menfaat temin etmek amacıyla, sermaye piyasasında işlem görenler arasındaki rekabet eşitliğini, dengeyi ve rekabet ortamını bozacak şekilde hareket ederek haksız kazanç elde etmek veya elde etmeye çalışmaya içeriden öğrenenlerin ticareti denir.