İbrahim Engeloğlu

İbrahim Engeloğlu

Rize’de doğmuş ilk ve orta öğrenimini aynı şehirde bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi Maliye ve Kamu Yönetimi bölümlerinde etiğim görmüş ve devamında da Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamlamıştır.

Netfactor Telekom Telekomünikasyon A.Ş,
2007-Teknik Uzman

Dr Dental Tibbi Cihazlar Tic. Ltd. Şti, 2010

Eskişehir Vergi dairesi Başkanlığı, Gelir
Uzman Yardımcısı 2012-2015
-İcra ve takip servisi
-Sicil yoklama servisi
-Muhasebe servisi
-Yoklama memuru

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, Gelir Uzman
Yardımcısı 2015-2015
-Hukuk Bürosu

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, 2015-2016
– Vergi Müfettiş Yardımcısı

Ankara Vergi Kaçakçılığı 2 Denetim Daire
Başkanlığı, 2016-2020
-Vergi Müfettiş Yardımcısı
-Vergi Müfettişi

Ankara Vergi İadeleri Denetim Daire
Başkanlığı, 2021
-Vergi Müfettişi