Huzur hakkı nedir

Herhangi bir kurum, kuruluş veya tüzel kişinin ya da komisyonlarının yönetim, yönetim kurulu, denetim ve denetim kurulu üyelikleri ile benzer görevleri dolasıyla yapılan hizmetler karşılığında ödenen veya alınan bedellere huzur hakkı denir.

Huzur hakkının vergilendirilmesi

Huzur hakları nedeniyle elde edilen gelirler, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 61’inci maddesine göre ücret olarak değerlendirilir ve aynı Kanunun 85 ve 86. Maddesindeki esaslara göre beyan edilir.

Huzur hakkı nedir

Herhangi bir kurum, kuruluş veya tüzel kişinin ya da komisyonlarının yönetim, yönetim kurulu, denetim ve denetim kurulu üyelikleri ile benzer görevleri dolasıyla yapılan hizmetler karşılığında ödenen veya alınan bedellere huzur hakkı denir.

Huzur hakkının hesaplaması

Huzur hakkı hesaplaması her şirkete göre değişkenlik gösterir. Huzur hakkı hesaplamaları, ana sözleşme veya hüküm bulunmayan hallerde yönetim kurulu kararına göre yapılır.