Hesap hatası nedir

Vergi usul kanunu hesap hataları 

Hesap hatası nedir ve hangi durumlar hesap hatası olarak değerlendirilir. 213 sayılı Vergi Usul Kanununda sayılan hesap hataları aşağıdaki gibidir:

  • Matrah hataları: Vergilendirme ile ilgili beyanname, tahakkuk fişi, ihbarname, tekalif cetveli ve kararlarda matraha ait rakamların veya indirimlerin eksik veya fazla gösterilmiş veya hesaplanmış olmasıdır.
  • Vergi miktarında hatalar: Vergi nispet ve tarifelerinin yanlış uygulanması, mahsupların yapılmamış veya yanlış yapılmış olması, birinci bentte yazılı vesikalarda verginin eksik veya fazla hesaplanmış veya gösterilmiş olmasıdır.
  • Verginin mükerrer olması: Aynı vergi kanununun uygulanmasında belli bir vergilendirme dönemi için aynı matrah üzerinden bir defadan fazla vergi istenmesi veya alınmasıdır. 

Hesap hatası nedir

Vergilendirme ile matrah hataları, vergi miktarındaki hatalar ve verginin mükerrer olması gibi hatalara hesap hatası denir.

1 YORUM

Comments are closed.