Hesap hataları nelerdir

Hesap hataları örnekler

Hesap hataları nelerdir, vergi hukuku hesap hataları hangileridir. Hesap hataları tarh işleminde yapılan hata olarak görülmektedir. 213 sayılı Vergi Usul Kanununda tanımlanan hesap hataları için diğer vergi mevzuatında bulunan hatalara ve düzeltme açıklamalarına aşağıdaki gibi örnekler verilebilir:

  • Gelir vergisi kanunun 107. Maddesi
  • Kurumlar vergisi kanununun 28. Maddesi
  • Katma değer vergisi kanunun 44. Maddesi

Hesap hataları nelerdir

213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre, matrahta meydana gelen hatalar, vergi miktarındaki hatalar ile verginin mükerrer olması gibi hatalı işlemlere hesap hataları denir. Hesap hatasının tanımına buradan ulaşılabilir.