Hesaben ödeme nedir

Hesaben ödeme nedir

Vergi tevkifatı yapmak ve ödemek zorunda olanların tevkifata tabi kazanç ve iratlar üzerinden istihkak sahiplerine karşı onları borçlu gösteren bütün kayıt ve işlemlere hesaben ödeme denir.

Hesaben ödeme kavramı

Hesaben ödeme deyimi, ilgili gelirin tahakkuk aşamasının başlangıcından tahakkukun tamamlanmasına kadarki aşama olarak da ifade edilebilir.