Halka açık ortaklık nedir

Halka açık ortaklıkların özellikleri

Kanunda sayılan ortak sayısı ile hasılat miktarlarını aşanlar halka açık ortaklık statüsünü kazanırlar. Halka açıklık için hem anonim şirketler hem de kooperatifler için kanunda bazı şartlar sayılmıştır. Bunun yanında, kanunda ve alt mevzuatta halka açılma şartlarını taşıyanlara bazı istisnalar getirilmiştir. İzahname ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.

Halka açık ortaklık nedir

Sermaye piyasası kanununa göre, kitle fonlanması sistemiyle para toplayanlar kişi ve kurumlar hariç olmak üzere, payları halka arz edilen veya payları halka arz edilmiş sayılan anonim şirketlere halka açık ortaklık denir.