Halil Konakçı

1980 yılında İzmir'de doğan Halil Konakçı, Lise eğitimimin ardından medrese eğitimi almış ve kendi ifadesiyle Hacı Mehmet Değirmenci ve Cevat Akşit gibi hocalardan eğitim almıştır.

Halil Konakçının Görev Yeri

Melike Hatun Camii imam hatibi olarak görev yapmış, halihazırda İstanbul Uluçınar Camiinde görev yapmaktadır. Hocanın youtube üzerinden yaklaşık 750.000 takipçisi olmakla birlikte, insanlara olan etkisi bakımından milyonların takip ettiği hocalardan birisidir.

Halil Konakçı

1980 yılında İzmir’de doğan Halil Konakçı, Lise eğitimimin ardından klasik medrese eğitimi almış, kendi ifadesiyle Hacı Mehmet Değirmenci ve Cevat Akşit gibi hocalardan eğitim almıştır. Ancak, Halil Hocanın dünya görüşü ile Cevat Hocanın dünya görüşü birbiriyle uyuşmamaktadır.

Halil Hocanın Sohbetleri

Hocanın en büyük özelliği sosyal olayları çok iyi tahlil edip, anlattığı sohbeti dinleyicilere çok iyi bir şekilde aktarabilmesi ve şuan için ehli sünnet yolundan sapmamasıdır. İslam’ın doğrularını korkmadan söylediği için Allah cc onu insanlara sevdirmiştir. Öte yandan, İslami ilimlerin yanında tarihsel olayları da, bizlere anlatılan masallardan uzak ve gerçekçi bakış açısıyla anlatması sohbetlerindeki lezzeti artırmıştır. Halil Hoca, son dönemlerde ideolojik troller, fondaş medya ile besleme medyanın hedefi olmakla beraber, Türkiye’de ehli sünnet için önemli hocalardan biri olarak görülmektedir.

Dr. İhsan Şenocak’ın hayatı ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.