Hak düşürücü süre nedir

Hak düşürücü sürenin kullanımı

Hak düşürücü sürelerde verilen haklar kullanılmazsa veya süreler kaçırılırsa verilen hak düşeceği için bu süreler hukuki açıdan çok önemlidir. Bu nedenle, hak kaybına uğramamak için hak düşürücü sürede gerekli yere ve kuruma başvurmak gerekir. Tahsil zamanaşımı ile ilgili bilgiye buradan ulaşılabilir.

Hak düşürücü süre nedir

Kanunlarda belirlenen belli bazı haklar için belirlenen sürelerde, söz konusu hakların kullanılmaması durumunda ortadan kalkan sürelere hak düşürücü süre denir.