Grup içi hizmet nedir

Grup içi hizmet nedir

Transfer fiyatlandırması işlemlerinde ilişkili kişi ve kurumların aralarında yaptıkları ve genellikle aynı holdinge veya gruba bağlı şirketler ile ana şirketlerin ilişkili ve bağlı şirketleriyle yaptıkları işlemlerde; bir kişi veya şirketin diğer kişi veya şirketlere mal satışı niteliğinde olmayan işlemlere/hizmetlere grup içi hizmet denir.

Grup içi hizmet uygulama

Grup içi hizmet, genellikle grup şirketleri ile holdinglerde yoğun bir şekilde yapılır. Esasında grup içi hizmetlerin fiyatlandırması ve ayrıştırılması gerçek anlamda çok mümkün değildir. Grup içi hizmetten daha geniş anlamlı olan ilişkili kişi kavramı ile ortakla ilişkili kişi tanımlamasına buradan ulaşılabilir.