Gerçek usulde vergilendirme nedir

Gercek usulde vergilendirme, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 37'nci maddesine göre yapılır. Gercek usulde vergilendirilenler 001 kodundan gelir vergisi, 015 kodundan katma değer vergisi, 003 kodundan stopaj ve 032 kodundan gelir gecici vergi mükellefi yapılır.

Gerçek usul geçici vergi

Gerçek usulde vergilendirilenler, (ticari kazanç ile serbest meslek kazancı elde edenler) mezkur Kanunun mükerrer 120’nci maddesine göre, cari dönem gelir vergisine mahsuben geçici vergi öderler. Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 120. Maddesindeki parantez içi hükme göre, basit usul mükellefler geçici vergi ödemezler.

Gerçek usulde vergilendirme nedir

Gerçek usulde vergilendirme nedir ve nasıl yapılır. Gerçek usulde vergilendirme, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 37’nci maddesine göre yapılır. Gerçek usulde vergilendirilenler 001 kodundan gelir vergisi, 015 kodundan katma değer vergisi, 003 kodundan stopaj ve 032 kodundan gelir geçici vergi mükellefi yapılır. Gerçek usulde vergilendirilenlerin gelir veya KDV stopaj sorumlulukları da doğabilir. Gerçek kişilerin tutması gereken defterlere buradan ulaşılabilir.