Gerçek kişi nedir

Kanun ve diğer mevzuata göre kurum ve tüzel kişi olarak tanımlanmayan, medeni kanuna göre tam ve sağ doğmak suretiyle hak ehliyeti ve devamında fiil ehliyetine sahip olan insan niteliğindeki kişilere gerçek kişi denir.

Gerçek kişilerin vergilendirilmesi

Vergilendirme acısından gerçek kişiler,  vergiden muaf olanlar ve basit usulde vergilendirilenler ile gerçek usulde vergilendirilen vergi mükellefleridir. Gerçek usulde vergi mükellefi ise işletme ve bilanço hesabına göre vergilendirilen insanları ve kişileri nitelendirmek için kullanılan bir terimdir.

Gerçek kişi nedir

Kanun ve diğer mevzuata göre kurum ve tüzel kişi olarak tanımlanmayan, medeni kanuna göre tam ve sağ doğmak suretiyle hak ehliyeti ve devamında fiil ehliyetine sahip olan insan niteliğindeki kişilere gerçek kişi denir.

Gerçek kişi tacir nedir

Tacir olmanın şartlarını taşıyan tüzel kişilik ve ortaklık olmayan kişilere gerçek kişi tacir denir. Gerçek kişi tacirlerin vergilendirmesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.