Gayrimenkul sermaye iradı nedir

Gayrimenkul sermaye iratları

  • Arazi, bina, maden suları…
  • Voli mahalleri ve dalyanlar…
  • Gayrimenkullerin ayrı olarak kiraya verilen haklar…
  • Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar…
  • Telif hakları…
  • Gemi ve gemi payları…
  • Motorlu nakil ve cer vasıtaları..

Gayrimenkul sermaye iradı nedir

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 70. Maddesinde sayılan haklar ile malların zilyetleri, mutasarrıfları, sahipleri, intifa hakkı ve irtifak sahipleri ile kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen kazançlara gayrimenkul sermaye iradi olarak değerlendirilir. Menkul sermaye ile gayrimenkul sermaye iradi farklı kavramlardır.