Garameten taksim nedir

Haciz edilen mallar paraya çevrildikten sonra elde edilen tutarların mevcut borçları karşılamaması durumunda, satılan mal ve haklardan elde edilen tutarların rüçhan haklarının da dikkate alınması neticesinde belli kıstaslara göre dağıtılması işlemine garameten taksim denir.

Garameten taksim formülü

Garameten taksim formülü, 1 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliğinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Gaibin huzuru ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.

Garameten taksim nedir

Garameten taksim nedir ve garameten taksim nasıl hesaplanır. Haciz edilen mallar paraya çevrildikten sonra elde edilen tutarların ilgili kişi veya kurumun mevcut borçları karşılamaması durumunda, satılan mal ve haklardan elde edilen tutarların rüçhan haklarının da dikkate alınması neticesinde belli kıstaslara göre dağıtılması işlemine garameten taksim denir.

Garameten iştirak

Garameten iştirak, daha önce yapılan hacze iştirak edilerek, taksimin garameten yapılması sonucu elde edilen tutardır.

Garameten alacak

Garameten alacak demek, garameten yapılan taksim sonucunda düşen pay kadar alacaklı olmaktır.

Garameten taksim

Garameten taksim, adliye hacizlerinde 2004 sayılı İcra İflas Kunununa göre, vergi dairesi hacizlerinde ise 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki kanuna göre yapılmaktadır.