Gaibin zuhuru nedir

Daha önce kendisi hakkında gaiplik kararı verilen kişinin kendiliğinden ortaya çıkmasına gaibin zuhuru veya gaibin zuhur etmesi nedir.

Gaibin zuhur etmesinde vergileme

Gaibin zuhur etmesi ve ortaya çıkması durumunda, mevcut durumda düzeltilmesi gereken vergiler düzelttirilir veya duruma göre önceden alınmış olan vergiler iade edilir. Garameten taksi ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.

Gaibin zuhuru nedir

Daha önce kendisi hakkında gaiplik kararı verilen kişinin kendiliğinden ortaya çıkmasına gaibin zuhuru veya gaibin zuhur etmesi nedir. Gaibin zuhur etmesi durumu, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunun 21. Maddesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Gaibin zuhur etmesi, ölen kişinin mirasçısının ortaya çıkması ya da ölen kişinin kendisinin ortaya çıkması seklinde olabilir.