Faktoring işlemlerinde vade

Faktoring işlemlerinde devredilen alacağın senetli alacak olması gerekmez. Faktoring işlemlerinde vade genelde 1 ila 6 ay vadeli alacaklar için kullanılmaktadır. Faktoring işlemine konu işlemler genelde her para cinsinden alacaklara uygulanabilir. Ancak, genelde yerel para birimi üzerinden olan alacaklara uygulanır.

Faktoring nedir

Faktoring nedir ve hangi durumlarda faktoring yapılmış sayılır. Bir kişi, kurum veya genel olarak bir işletmenin peşin olmayan satışlardan kaynaklanan alacaklarını belirli şartlarda faktoring şirketlerine devretmesine faktoring denir.

Faktoring şirketleri

Faturalı mal veya hizmet satışlarında mevcut bulunan alacakların belirli bir yüzdeye göre kırdırılması veya iskonto edilmesi işlemini yapan firmalara faktoring şirketleri denir.