Engellilik İndirimi Nedir? Engellilik İndiriminden Nasıl Yararlanılır?

Engellilik indirimi tutarları

2019 yılı için;

  • Birinci derece engelliler için (1.200 TL),

  • İkinci derece engelliler için  (650 TL),

  • Üçüncü derece engelliler için  (290 TL)dır.

Engellilik indirimi nedir

Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli, asgari % 60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli, asgari % 40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli sayılır ve aşağıda engelli dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir.

Engellilik derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile belirlenir. Engellilik indirimi ile ilgili olarak daha ayrıntılı bilgiye bu linkten ulaşabilirsiniz.