Emsallere uygunluk ilkesi nedir

Emsallere uygunlukla ilişkili kavramlar

Kurum ve kuruluşlar ilişkili kişi ve kurumlarla yaptıkları işlemleri karşılaştırılabilir fiyat yöntemi, maliyet artı yöntemi, yeniden satış fiyatı yöntemi ve işlemsel kar yöntemlerinden biriyle yaparlar veya belgelendirirler.

Emsallere uygunluk ilkesi 

Transfer fiyatlandırmasında, ilişkili kişilerle yapılmış olan mal ve/veya hizmet alım veyahut satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında ilişki bulunmaması durumunda oluşabilecek fiyat veya bedele uygun olmasına emsallere uygunluk ilkesi denir.

Emsallere uygunluk ile emsal bedel farkı

Emsallere uygunluk tanımlaması, ilişkili kişi ve kurumlara satılan mallar için geçerli bir kavram olup, emsal bedel ise ister ilişkili olsun isterse olmasın, tüm mükelleflere yapılan satışlar için geçerli bir kavramdır.