Emsal kira bedeli nedir

Emsal kira bedeli olarak belirlenenler

Emsal kira bedeli, bina ve arazilerde yetkili özel merci veya mahkemelerce takdir veyahut tespit edilen bedeldir. Bu şekilde tespit edilmiş bir bedel yoksa, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen değerin yüzde beşi emsal kira bedelidir. Emsal kira bedelinin istisnaları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 73. maddesinde açıklanmıştır. Emsal kira bedeli ile emsal bedel farklı kavramlardır.

Emsal kira bedeli nedir

Kiraya verilen mal ve haklardan çeşitli nedenlerden ötürü kira alınmıyorsa Kanunda belirtilen şatlarda, kiraya verilen mal ve haklar için kira tahsil etmiş gibi kira tutarının belirlenmesine emsal kira bedeli denir.